Richard Easton

Swyddog Buddsoddi
Mae Richard yn Swyddog Buddsoddi sydd wedi'i leoli yn swyddfa Cyllid Cymru yn Nafen, Llanelli. Mae ganddo dros 15 mlynedd o brofiad ym maes cyllid ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint a chefndir mewn bancio masnachol a chorfforaethol ar draws amrywiaeth eang o sectorau.
 
Mae Richard yn gweithio gyda busnesau bach a chanolig ar hyd a lled Gorllewin Cymru gan strwythuro buddsoddiadau dyled, mesanîn ac ecwiti sy'n amrywio o £100,000 i £3 miliwn, gan fuddsoddi trwy gyfrwng Cronfa Busnes Cymru yn bennaf.
 
Yn flaenorol mae Richard wedi bod mewn rolau uwch gyda HSBC a Santander ac mae ganddo dros 31 mlynedd o brofiad yn y sector bancio ac mae'n Aelod Cyswllt o Sefydliad Siartredig y Bancwyr.
 
Mae'n awyddus i gefnogi busnesau yn ystod pob cam twf ac mae ganddo wybodaeth helaeth o'r gymuned yng Ngorllewin Cymru.