Cartref | Pobl | Datblygu portffolio | Sam Macalister-Smith

Sam Macalister-Smith

Swyddog Portffolio

Mae Sam Macalister-Smith, sy'n Swyddog Buddsoddi, yn gweithio yn nhîm datblygu portffolio Cyllid Cymru. Wedi cymhwyso fel cyfrifydd, mae Sam yn defnyddio ei brofiad sylweddol yn y maes archwilio a'i arbenigedd yn y maes modelu ariannol i gefnogi a datblygu cysylltiadau busens parhaus, gan hyrwyddo buddsoddiadau dilynol a thwf strategol.

Bu'n gweithio i KPMG yn y timau archwilio cenedlaethol ac ecwiti preifat cyn ymuno â Cyllid Cymru yn 2008, ar secondiad i ddechrau. Ers hynny mae wedi cwblhau mwy na 60 o fuddsoddiadau mewn BBaCh yng Nghymru.