Cartref | Pobl | Monitro portffolio | Raymond Walters

Raymond Walters

Swyddog Portffolio

Mae Raymond, sy’n Swyddog Portffolio, yn rheoli portffolio o fuddsoddiadau dyled mewn BBaCh Cymraeg sefydledig. Yn arbenigwr ar fuddsoddiadau dilynol, mae’n creu cysylltiadau agos gyda thimau rheoli BBaCh i sicrhau eu bod yn elwa ar arbenigedd Cyllid Cymru yn ogystal ag elwa ar y buddsoddiad.

Nod Raymond yw sefydlu cysylltiadau cryf gyda’r timau rheoli sy’n rhan o’i bortffolio. Mae’n cyfuno ymagwedd bragmataidd gyda deng mlynedd ar hugain o brofiad ym myd bancio a’r byd ariannol i drefnu buddsoddiadau dilynol effeithiol ar gyfer y busnesau yn ei bortffolio.

Yn ystod ei yrfa mae wedi gweithio mewn uwch swyddi ym Manciau HSBC a Clydesdale yn ogystal â threulio cyfnod yn Gyfarwyddwr Cyllid un o ddarparwyr gofal cyn ysgol mwyaf Cymru, sef Mudiad Ysgolion Meithrin.

Bu’n gyfrifol am sefydlu portffolio bancio busnes o’r newydd ym Manc Clydesdale. Yn HSBC dechreuodd Raymond ei yrfa fel rheolwr dan hyfforddiant gan ddringo’r ysgol i fod yn Uwch Reolwr Masnachol yn ardal Ceredigion, yn gyfrifol am reoli portffolio dros 500 o gwsmeriaid busnes ac arwain tîm o reolwyr benthyciadau.

 

Gyda Cyllid Cymru, rwy’n cael cyfle i ddefnyddio fy mhrofiad benthyca i’r eithaf i helpu busnesau yng Nghymru i ffynnu a thyfu.

Raymond WaltersSwyddog Portffolio