Philip Barnes

Swyddog Buddsoddi

Fel Swyddog Buddsoddi nhîm Buddsoddiadau Menter Technoleg Cyllid Cymru, mae Phil yn canolbwyntio ar fuddsoddi mewn busnesau technoleg a chanddynt gyfoeth o eiddo deallusol. Mae Phil yn gweithio gydag amrywiaeth o sectorau technoleg ac mae ganddo arbenigedd penodol mewn biotechnoleg a thechnoleg feddygol.

Cyn ymuno â Cyllid Cymru yn 2015, roedd Phil yn gweithio yn y maes datblygu masnachol a throsglwyddo technoleg yn y sector prifysgolion gan greu cynigion masnachol gyda mentrau ifanc a gweithio'n agos gyda thimau rheoli i greu cyfleoedd i fuddsoddi ynddynt. Mae ei brofiad masnachol blaenorol yn cynnwys rolau ymgynghori amrywiol a darparu gwasanaethau sgowtio technoleg i gwmnïau fferyllol mawr.

Mae gan Phil ddoethuriaeth mewn niwrowyddoniaeth o Brifysgol Caerdydd lle y gwnaeth waith ymchwil ar glefyd Alzheimer a sail foleciwlaidd ffurfio cof newydd.