Cartref | Pobl | Tîm Mentrau Technoleg | Richard Thompson

Richard Thompson

Uwch Swyddog Buddsoddi

Mae gan yr arbenigwr buddsoddiadau ecwiti, Richard Thompson, brofiad helaeth o fasnacheiddio technoleg drwy weithio gyda busnesau technoleg newydd a Phrifysgolion. Mae’n gweithio ar draws yr holl sectorau technoleg ac mae hefyd wedi datblygu arbenigedd mewn Technolegau Meddygol.

Mae Richard yn canolbwyntio ar adeiladu a datblygu cysylltiadau hirdymor o gamau cyntaf y broses fuddsoddi ac mae’n ffynnu ar weithio gyda chwmnïau i gyflwyno technolegau newydd gwreiddiol ac uchelgeisiol sydd â photensial masnachol i’r farchnad.

Mae ganddo brofiad helaeth yn y maes buddsoddiadau newydd a dilynol ac mae’n cynrychioli Cyllid Cymru ar lefel bwrdd mewn nifer o gwmnïau yn ei bortffolio technoleg. Ymysg ei fuddsoddiadau diweddar mae Q Chip, Acuitas a Calon Cardio.

Roedd Richard yn gyfrifol am reoli Rhaglen Ddeillio Prifysgolion Cymru am 5 mlynedd cyn symud i dîm buddsoddiadau menter technoleg Cyllid Cymru. Cyn ymuno â Cyllid Cymru yn 2002 roedd yn Uwch Ymgynghorydd  yn BRE, un o brif gwmnïau ymgynghori mwyaf blaenllaw’r DU yn y sector adeiladu. Mae hefyd wedi dal nifer o swyddi ymchwil a datblygu, masnacheiddio a chynhyrchu yn Awstralia, yr Iseldiroedd a Chymru.

Mae ganddo Ddoethuriaeth mewn Gwyddor Deunyddiau a BEng (Anrh) mewn Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg o brifysgol Caerfaddon.