Wholebake

 • Crynodeb o'r buddsoddiad:

  Mae Wholebake yn gweithgynhyrchu ac yn dosbarthu ystod o fariau hadau a ffrwythau i archfarchnadoedd, siopau cadwyn sy'n gwerthu bwyd iach a manwerthwyr eraill i'w gwerthu fel eu brand eu hunain.

  Bu buddsoddiad dyled ac ecwiti gan Cyllid Cymru o gymorth i reolwyr brynu'r cwmni gan alluogi tîm rheoli Wholebake i adeiladu ar dwf proffidiol y cwmni.
 • Cyfanswm buddsoddiad:
  £750,000
 • Cyfanswm y buddsoddiad Cyllid Cymru:
  £750,000
 • Math buddsoddiad:
  Dyled ac ecwiti
 • Diben:
  Yn tyfu busnes
 • Swyddog gweithredol:
  John Mihell