Cartref | x | Acquisitions

Ydych chi’n prynu busnes?

Cyllid masnachol o hyd at £3 miliwn ar gael ar gyfer caffaeliadau a phrynu i mewn i fusnes


Pwy allwn ni helpu?

  • Entrepreneuriaid – sy’n bwriadu prynu eu busnes nesaf
  • Busnesau – sy’n bwriadu caffael cystadleuydd
  • Perchnogion busnes a thimau rheoli – sy’n bwriadu prynu i mewn i fusnes arall

Pam Cyllid Cymru?

  • Canolbwyntir ar Gymru - cronfa olyniaeth £25 miliwn ar gael i gefnogi busnesau BBaCh yng Nghymru yn unig
  • Hanes cryf - rydym wedi cefnogi dros 100 o fusnesau yng Nghymru gydag olyniaeth
  • Cyllid hyblyg - fe allwn ni strwythuro dyledion a phecynnau ecwiti pwrpasol na all benthycwyr eraill

 

Meini Prawf Allweddol

  • Rydych wedi eich lleoli yng Nghymru ac rydych yn FBaCh
  • Mae'n rhaid i chi fod â phrofiad o redeg busnes
  • Gallwch chi wneud cyfraniad rhesymol tuag at y fargen

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arian cyllido i brynu busnes cwblhewch y ffurflen isod er mwyn i aelod o'n tîm gysylltu â chi i drafod eich opsiynau.

Enw busnes *
* Rhowch eich enw busnes
Enw cyntaf *
* Rhowch eich enw cyntaf
Ffôn *
* Rhowch eich rhif ffôn
Natur y busnes
Swm y buddsoddiad
A oes gennych gynllun busnes?
Cysylltwch â fi drwy *
* Dewiswch opsiwn
Iaith *
* Dewiswch opsiwn
Cod Post *
* Rhowch eich cod post
Enw olaf *
* Rhowch eich enw olaf
E-bost *
* Rhowch eich e-bost
Y flwyddyn y dechreuwyd masnachu
Math o fuddsoddiad
Sut wnaethoch chi glywed am Cyllid Cymru? *
* Dewiswch opsiwn
Eich neges