Cartref | x | debt equity

Cyllid dyled, ecwiti a mesanîn

Arian cyllido o £1000 - £3 miliwn ar gyfer BBaCh Cymru


Pwy allwn ni helpu?

  • Busnesau newydd a sefydledig
  • B2B a B2C 
  • BBaCh sy’n seiliedig yng Nghymru

Pam Cyllid Cymru?

  • Rydym yn canolbwyntio ar Gymru – Rydyn ni yma i ganolbwyntio ar fusnesau Cymru yn unig
  • Hanes cryf – Rydyn ni wedi cefnogi dros 2500 BBaCh yng Nghymru
  • Cyllid hyblyg – Fe allwn ni gynnig pecynnau dyled, ecwiti a mesanîn hyblyg na all benthycwyr eraill

Meini Prawf Allweddol

  • Rydych wedi eich lleoli yng Nghymru ac rydych yn FBaCh
  • Mae'n rhaid i chi fod â phrofiad o redeg busnes
  • Mae gennych gynllun busnes (angenrheidiol ar gyfer benthyciadau dros £5000)


Os oes gennych ddiddordeb mewn arian cyllido i brynu busnes cwblhewch y ffurflen isod er mwyn i aelod o'n tîm gysylltu â chi i drafod eich opsiynau.

 


 
Business name *
* Please enter your business name
First name *
* Please enter your first name
Telephone *
* Please enter your telephone number
Nature of business
Investment amount
Do you have a business plan?
Contact me by *
* Please select an option
Language *
* Please select an option
Postcode *
* Please enter your postcode
Last name *
* Please enter your last name
Email *
* Please enter your e-mail
Year started trading
Type of investment
How did you hear about Finance Wales? *
* Please select an option
Your Message

 

Mae Buddsoddiadau Cyllid Cymru (10) Cyfyngedig yn cael ei awdurdodi a'i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer gweithgareddau a reoleiddir sy'n ymwneud â chredyd.