Cartref | ready steady grow

Cyllid i helpu eich busnes i dyfu

 

Pam Cyllid Cymru?

Mae Cyllid Cymru yn fuddsoddwr profiadol iawn,  sydd wedi ennill gwobrau ac wedi bod yn cefnogi Busnesau Bach a Chanolig Cymru am 15 mlynedd. Rydym yn gallu cynnig:

 • Ffordd o weithio sydd wedi’i theilwra - Gallwn ddarparu benthyciadau, ecwiti neu’r ddau, beth bynnag sydd ei angen ar eich busnes
 • Cyllid hyblyg – Rydym yn cefnogi B2B a B2C ac yn gallu gweithio gyda benthycwyr eraill a chyd-fuddsoddwyr
 • Gwneud penderfyniadau lleol, sydyn – Mae gennym dimau rhanbarthol sydd yn gallu trafod eich cais wyneb-i-wyneb

Proses carlam ar gyfer cynigion  o dan £10k  ar gyfer busnesau sydd wedi’u sefydlu. 

Sut rydym yn gallu helpu

Rydym wedi helpu cannoedd o fusnesau yng Nghymru i dyfu drwy roi cyllid hyblyg ar gyfer amryw o anghenion buddsoddi, er enghraifft:

 • Prynu stoc
 • Cyfarpar ac offer newydd
 • Llif arian
 • Staff newydd
 • Safleoedd newydd
 • Caffael

 


 

Meini prawf buddsoddi

I gael eich ystyried ar gyfer cyllid, bydd angen i chi:

 • Ddarparu cynllun busnes dwy flynedd i gefnogi eich cais
 • Lenwi ffurflen gais 
 • Llenwch ffurflen gais darparu'r dogfennau ategol angenrheidiol

 


 

Beth nesaf?

I holi am fuddsoddiad gan Cyllid Cymru, cysylltwch â ni

 

 
Business name *
* Please enter your business name
First name *
* Please enter your first name
Telephone *
* Please enter your telephone number
Nature of business
Investment amount
Do you have a business plan?
Contact me by *
* Please select an option
Language *
* Please select an option
Postcode *
* Please enter your postcode
Last name *
* Please enter your last name
Email *
* Please enter your e-mail
Year started trading
Type of investment
How did you hear about Finance Wales? *
* Please select an option
Your Message

 


Gall eich benthyciad fod wedi ei sicrhau yn rhannol neu'n llawn ar asedau eich busnes neu gyda gwarant (au) personol. Mewn rhai achosion, mae'n bosibl na fyddwn yn gofyn am sicrhad o'r fath, ond yn gyffredinol, gall y lefel o sicrhad a ddarperir effeithio ar y gyfradd log y byddwn yn ei godi arnoch.

Mae Buddsoddiadau Cyllid Cymru Cyfyngedig (10) yn cael ei awdurdodi a'i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer gweithgareddau a reoleiddir sy'n ymwneud â chred.