Cartref | Sectorau | Gogledd Cymru | Chris Hayward

Chris Hayward

Swyddog Buddsoddiadau

Mae gan Chris Hayward fwy na 12 mlynedd o brofiad yn y sector bancio, gan arbenigo mewn caffaeliadau a chytundebau pryniant. Yn ystod ei yrfa gyda HSBC roedd Chris yn rhedeg portffolio o 150 o gleientiaid gyda throsiant o £2 filiwn i £8 miliwn gyda gofyniad benthyca rhwng £300,000 a £5 miliwn.

Ac yntau wedi'i leoli yn ein swyddfa yn Llanelwy, mae Chris yn gweithio gyda busnesau bach a chanolig ar draws gogledd a chanolbarth Cymru.

Mae gan Cyllid Cymru bresenoldeb cryf yng Ngogledd Cymru ac un o fy amcanion allweddol yw hyrwyddo'r brand ymhellach a chefnogi busnesau bach a chanolig yng Ngogledd Cymru.

Chris HaywardSwyddog Gweithredol Buddsoddi