Cartref | Sectorau | De Cymru | Bethan Cousins

Bethan Cousins

Dirprwy Reolwr Cronfa

Mae gan Bethan, sy’n arbenigwraig ecwiti, dros 12 mlynedd o brofiad ym maes cyfalaf menter ac mae’n Ddirprwy Reolwr Cronfa y tîm buddsoddiadau newydd. Ymunodd â Cyllid Cymru yn 2001 ac mae ganddi brofiad helaeth ym mhob agwedd ar fuddsoddi, trefnu benthyciadau a rheoli portffolio gan gynnwys gwerthu a gadael.

Gan ganolbwyntio ar y sector technoleg, y cyfryngau a gwasanaethau busnes i ddechrau, arbenigodd Bethan yn sector y cyfryngau fel Rheolwr Cronfa Eiddo Deallusol Creadigol Cymru yn 2005-2011. Wrth reoli’r prosiect cronfa ecwiti hon sy’n canolbwyntio ar ariannu prosiectau yn y sector, llwyddodd i ddenu £40 miliwn o fuddsoddiad ychwanegol i sector y cyfryngau yng Nghymru. Yn dilyn hynny treuliodd 3 blynedd yn gweithio gyda thîm portffolio ecwiti twf uchel Cyllid Cymru gan weithio gyda MBI a benthyciadau cyfalaf datblygu mewn sectorau cynhyrchu, bwyd a meddalwedd.  

Symudodd Bethan i dîm buddsoddiadau newydd Cyllid Cymru yn 2014 ble mae’n gweithio gydag ystod eang o BBaCh yn trefnu buddsoddiadau dyled, mesanîn ac ecwiti, gan ganolbwyntio ar fuddsoddiadau mawr, mwy cymhleth. Mae Bethan wedi arbenigo mewn benthyciadau datblygu cyfalaf, gan weithio gyda chwmnïau drwy strategaethau prynu ac adeiladu a chynlluniau integreiddio. Mae hefyd yn rheoli rhwydwaith NED Cyllid Cymru. Gyda gradd yn y gyfraith ac yn Gymrawd Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig, cafodd Bethan ei hyfforddi gan PwC.