Cartref | Sectorau | De Cymru | Cenydd Rowlands

Cenydd Rowlands

Rheolwr Cronfa, Eiddo

Gyda’i ffocws ar fuddsoddi newydd, mae gan Cenydd brofiad sylweddol o arfarnu, negodi a gweithredu buddsoddiadau.

Ymunodd Cenydd â Cyllid Cymru yn 2012, trwy ymgymryd â'r rôl Swyddog Buddsoddi ac yna fel Uwch Swyddog Buddsoddi o fewn y Tîm Buddsoddiadau Newydd. Yn ystod y cyfnod hwn datblygodd fel buddsoddwr mwyaf toreithiog Cyllid Cymru, oherwydd fe gwblhaodd dros 50 o fargeinion a oedd yn dod i gyfanswm o fwy na £30,000,000 mewn dim ond ychydig dros bedair blynedd. Yr oedd hefyd yn rhan ganolog o greu Cronfa Eiddo Cymru, sy'n cefnogi gofynion cyllido ar brosiectau datblygu eiddo yng Nghymru, a bellach mae'n gyfrifol am reoli'r gronfa hon.

Yn flaenorol yr oedd Cenydd mewn rolau buddsoddi a phortffolio o fewn Principality Commercial; sef cangen fenthyca fasnachol Cymdeithas Adeiladu'r Principality. Yn ogystal â rheoli portffolio o 140 o gleientiaid, roedd yn gyfrifol am werthuso a thrafod bargeinion newydd ac ail-strwythuro buddsoddiadau presennol.

Mae ganddo Fagloriaeth yn y Gyfraith (Anrh) a’r Almaeneg o Brifysgol Caerdydd