Cartref | Sectorau | De Cymru | Chris Griffiths

Chris Griffiths

Rheolwr Cronfa Buddsoddiadau Newydd

Mae Chris yn rheoli tîm o Swyddogion Buddsoddi ledled Cymru ac mae wedi gweithio gyda busnesau mewn ystod eang o sectorau ac yn benodol yn y meysydd gweithgynhyrchu a thechnoleg.

Ymunodd â Cyllid Cymru fel rheolwr portffolio yn 2003 cyn canolbwyntio ar fuddsoddiadau newydd yn 2007. Yn arbenigwr cyfalaf datblygu a chyfalaf olynol, mae’n trefnu rhai o fuddsoddiadau mawr a chymhleth Cyllid Cymru, gan dynnu ar brofiad helaeth o fuddsoddi ac ymgynghori â BBaCh i adnabod cyfleoedd buddsoddi cadarn sy’n fasnachol hyfyw.

Ar ôl cymhwyso fel cyfrifydd siartredig gyda Coopers & Lybrand, treuliodd Chris dair blynedd yn gweithio i wasanaethau trafodion gyda chwmnïau o’r radd flaenaf gan gynnwys Consignia, Rank Hovis MacDougall, Orange a Doughty Hanson cyn symud i’r maes ymgynghori busnes.

Ar gyfartaledd mae busnesau sy’n cael eu hariannu drwy fenter cyfalaf yn cynyddu eu busnes 30% yn fwy na’r rhai a gaiff eu hariannu drwy ffynonellau eraill. Gall buddsoddiadau a drefnir drwy ecwiti ryddhau llif arian hanfodol a galluogi busnesau i greu gwerth hirdymor i gyfranddalwyr.

Chris GriffithsRheolwr Cronfa Buddsoddiadau Newydd