Cartref | Sectorau | De Cymru | Emily Jones

Emily Jones

Gweinyddwr Cymorth Buddsoddi

Mae Emily yn darparu cefnogaeth i holl aelodau’r tîm Buddsoddiadau Mentrau Technoleg yn ogystal â chysylltu â chleientiaid newydd a chwmnïau portffolio er mwyn hwyluso’r gwaith o droi buddsoddiadau ecwiti’r tîm yn fusnes technoleg sy’n tyfu’n gyflym yn ystod y camau cynnar.

Ar hyn o bryd, mae Emily wedi cofrestru ar gyfer Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru (carfan 2015–2017). Mae’r Rhaglen yn cynnwys pedwar lleoliad chwe mis mewn cwmnïau Gwasanaethau Ariannol uchel eu parch, yn ogystal â gradd MSc mewn Rheoli Gwasanaethau Ariannol o Brifysgol De Cymru wedi’i hariannu.  Fel rhan o’r Rhaglen Graddedigion, cwblhaodd lleoliad chwe mis gyda thîm Buddsoddiadau Newydd Cyllid Cymru. Aeth ymlaen i gwblhau lleoliadau gyda Grant Thornton ac Admiral cyn sicrhau swydd barhaol gyda Cyllid Cymru. Hefyd, astudiodd Emily Seicoleg gyda Lleoliad Proffesiynol ar lefel israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.
 
Mae’n mwynhau cerdded a theithio yn ei amser hamdden ac mae’n gyn-nofiwr cystadleuol. Mae’n awyddus i ddysgu am y broses o fuddsoddi a’r busnesau technoleg cyffrous sydd gennym ni yma yng Nghymru.