Cartref | Sectorau | De Cymru | Gareth Price

Gareth Price

Dirprwy Reolwr Portffolio

Ymunodd Gareth, sy’n gyllidwr corfforaethol, â Cyllid Cymru yn 2010. Yn gynghorydd busnes profiadol, gwna ddefnydd da o’i sgiliau dadansoddi a monitro drwy reoli nifer o fuddsoddiadau ecwiti mawr Cyllid Cymru.

Yn gyfrifydd cymwys, mae gan Gareth 14 mlynedd o brofiad ym maes cyllid corfforaethol gyda Hawkpoint, ABN AMRO a Landsbanki lle roedd yn cynghori cwmnïau a oedd yn gweithredu mewn ystod eang o sectorau ar drafodion uno a chaffael yn y DU ac Ewrop, codi cyllid, arnofiant ar y gyfnewidfa stoc a materion strategol eraill.

Graddiodd o Brifysgol Rhydychen gydag MA mewn Cemeg.

Gareth Price