Jo Thomas

Swyddog Portffolio

Mae Jo yn gweithio’n agos gyda thimau rheoli a chynghorwyr BBaCh i gynorthwyo busnesau i wneud y gorau o fuddsoddiadau Cyllid Cymru. Ers ymuno â Cyllid Cymru yn 2004, mae wedi gweithio â BBaCh mewn nifer o wahanol sectorau, yn amrywio o fwyd a diod i weithgynhyrchu a pheirianneg.

Mae ganddi brofiad helaeth o sut y gall BBaCh sefydledig ddefnyddio cylchoedd cyllido dilynol i gyllido ystod o strategaethau twf busnes.

Mae Jo wedi gweithio gyda rhai o’r busnesau yn ei phortffolio ers blynyddoedd lawer a’u gweld yn manteisio ar nifer o gylchoedd cyllido.

Arbenigedd Jo yw datblygu strategaethau lleihau costau, gan ffafrio strategaethau twf busnes esblygiadol yn hytrach na chwyldroadol ar gyfer busnesau sefydledig.

Jo Thomas