Cartref | Yr hyn a wnawn | Gwneud cais nawr

Gwneud cais am fuddsoddiad

Gall busnesau sy'n edrych am fuddsoddiad gyflymu'r broses drwy atodi'r dogfennau perthnasol.


Sut i wneud cais

Darllenwch ein meini prawf buddsoddi i gael gwybod a ydych yn barod am fuddsoddiad.

1.) Lawrlwythwch ein ffurflen gais am fuddsoddiad2.) Anfonwch eich cais atom wedi'i lenwi a'i lofnodi (dros yr ebost neu drwy'r post)


3.) Dylech gynnwys gwybodaeth i gefnogi eich cai

Dros yr ebost

Sganiwch eich ffurflen gais wedi'i llofnodi a'i hanfon dros yr e-bost i: info@financewales.co.uk

Drwy'r post

Anfonwch eich ffurflen gais wedi'i llofnodi i: Cyllid Cymru, 1 Capital Quarter, Stryd Tyndall , Caerdydd, CF10 4BZ

Gwybodaeth i gefnogi eich cais

Rydym yn ystyried nifer o ffactorau wrth asesu eich cais felly mae angen i ni weld:

  • Cynllun busnes
  • Copi o gyfriflenni banc ar gyfer y 6 mis blaenorol
  • Cyfrifon blynyddol yn cwmpasu 3 blynedd (os ydynt ar gael)
  • Y cyfrifon rheoli diweddaraf
  • Dyledwyr a chredydwyr yn unol â'ch cyfrifon rheoli
  • CVs manwl ar gyfer pob cyfarwyddwr a chyflogeion allweddol eraill
  • Prawf o hunaniaeth yr ymgeiswyr (fel y nodir yn y ffurflen gais)
  • Llif arian 3 blynedd, cyfrif elw a cholled a rhagolygon mantolen fesul mis - 1 flwyddyn ar gyfer benthyciadau dan £25,000, 2 flynedd ar gyfer benthyciadau £25,000 - £50,000

Beth sy'n digwydd nesaf?

Darllenwch y camau gwneud cais.Cysylltu â ni

I holi am fuddsoddiad gan Cyllid Cymru, cysylltwch â ni