Cyfryngwyr

Mae Cyllid Cymru yn gweithio'n agos gyda chyfryngwyr a chynghorwyr i drefnu cyllid masnachol wedi'i dargedu at BBaCh Cymreig.


Gweithio gyda chyfryngwyr

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyllid buddsoddi i BBaCh sy'n tyfu ac rydym yn aml yn gweithio'n agos gyda:

  • Cynghorwyr busnes
  • Cyfrifwyr
  • Banciau
  • Cyfreithwyr

Gall ein cyllid masnachol wedi'i dargedu wella potensial ein cleientiaid i dyfu.

Yr hyn y gallwn ei gynnig i'ch cleient

Gall Cyllid Cymru gyllido uchelgais eich cleient ar gyfer twf gyda phecynnau buddsoddi hyblyg. Rydym yn trefnu buddsoddiadau masnachol rhwng £1,000 a £3 filiwn mewn un cylch cyllido (hyd at gyfanswm o £5 miliwn).

Rydym yn buddsoddi mewn BBaCh sy'n gweithredu mewn ystod o sectorau sy'n targedu marchnadoedd Busnes i Fusnes a Busnesau yn Cefnogi Cymunedau. Gallwn gynnig:

  • Microfenthyciadau (£1000 - £50,000) gyda thelerau ad-dalu rhwng 1 a 10 mlynedd
  • Buddsoddiad dyled/ecwiti (£50,000 - £3 filiwn mewn un cylch)
  • Cefnogaeth i fentrau technoleg
  • Benthyciadau datblygu eiddo
  • Cyllid ar gyfer prosiectau

Gweler ein hadran anghenion cyllid i gael rhagor o wybodaeth.

Ein portffolio

Fel un o'r buddsoddwyr mwyaf yng Nghymru, mae gennym bortffolio mawr o fuddsoddiadau ar draws nifer o sectorau a chamau buddsoddi.

A yw eich cleient yn gymwys i gael buddsoddiad?

Rydym yn buddsoddi mewn mathau penodol o fusnesau. Cyn i fusnes wneud cais, dylai sicrhau ei fod yn gymwys i gael buddsoddiad.Cysylltu â ni

I holi am fuddsoddiad gan Cyllid Cymru, cysylltwch â ni