Cartref | Yr hyn a wnawn | Prawf buddsoddi

Meini prawf buddsoddi

Dim ond mewn BBaCh Cymreig cymwys sy'n barod am fuddsoddiad y gall Cyllid Cymru fuddsoddi. Cyn gwneud cais, darllenwch ein meini prawf cymhwysedd i weld a yw eich busnes yn barod am fuddsoddiad.


Cymhwysedd

Rydym yn buddsoddi mewn busnesau bach a chanolig (BBaCh):

  • Busnesau sy'n cyflogi hyd at 250 o bobl
  • Busnesau a chanddynt drosiant o €50 miliwn neu lai

Rhaid i'r busnesau rydym yn buddsoddi ynddynt fod wedi'u lleoli yng Nghymru neu mae’n rhaid iddynt fod yn barod i adleoli.

Gallwn weithio gyda BBaCh a busnesau mawr yng Nghymru i ddarparu mynediad i gyllid tymor bryd drwy Gronfa Twf Cyfalaf Cymru.

Ydych chi'n barod am fuddsoddiad?

Os yw eich busnes yn gymwys, bydd angen i chi ddangos bod eich busnes yn barod am fuddsoddiad. Mae Cyllid Cymru yn trefnu buddsoddiadau masnachol ac yn edrych am botensial gwirioneddol ar gyfer twf ym mhob un o'i fuddsoddiadau.

Bydd angen cynllun busnes arnoch sy'n dangos achos busnes cryf dros fuddsoddi yn eich cwmni. Mae'r manylion y dylech eu cynnwys yn eich cynllun yn dibynnu ar faint o fuddsoddiad rydych yn gwneud cais amdano:

  • Hyd at £50,000: cynllun busnes ar gyfer dwy flynedd
  • Dros £50,000: cynllun busnes o hyd at dair blynedd (cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth). 

I gael rhagor o wybodaeth am gynlluniau busnes ewch i'r adran cynlluniau busnes

Sut i wneud cais

Os bydd eich busnes yn gymwys ac yn barod am fuddsoddiad yna bydd angen i chi lenwi ffurflen gais am fuddsoddiad ynghyd â'r dogfennau perthnasol.
Cysylltu â ni

I holi am fuddsoddiad gan Cyllid Cymru, cysylltwch â ni
Dolenni perthnasol